HALK DAYANIŞMASINA ÇAĞRI…

20.06.2016

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ;
22 Haziran 1919 da yayınlanan AMASYA TAMİMİN de ülkenin içinde bulunduğu durum şöyle belirtilmiştir. “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir” 97 yıl sonra bu gün 22 Haziran 2016 da durum farklı değildir.
ULUSAL EGEMENLİK HAKKIMIZ gasp edilmiştir.
Mezhep ve etnik ayrımcılık ile toplum bölünmekte, tam bağımsızlığa saldırılarak ULUSAL BİRLİĞİMİZ yok edilmektedir.
Cumhuriyetin niteliklerine ve kurucu değerlere yönelik saldırılar her geçen gün artarak devam etmektedir.
Tutarsız politikalarla TERÖR tırmandırılmış. Şehit ve gazi sayımız her geçen gün artmaktadır.
Yapılmak istenen Yeni Anayasa ile TÜRK KİMLİĞİ VE LAİKLİK yok edilmekte, BÖLÜCÜLÜK VE GERİCİLİK dayatılmaktadır.
Başkanlık sistemi ile veya Partili Cumhurbaşkanı kimliği ile REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE zemin hazırlanmaktadır.
SİYASETİN KİRLETİLMESİYLE, siyasilere duyulan güven ortadan kalkmıştır.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ düzmece davalarla itibarsızlaştırılmıştır.
YARGI SİYASALLAŞTIRILMIŞ, adalet duygusu yok edilmiştir.
DİN SİYASETE ALET EDİLMİŞ, halkın dini duyguları sömürülerek, YOLSUZLUKLAR meşrulaştırılmıştır.
BİLİMSEL VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM yok edilmiştir.
ULUSAL TARİH BİLİNCİMİZ VE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ saldırı altındadır.
CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ yok edilmiştir.
KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI hızla artmıştır.
İNSANCA YAŞAMA HAKKIMIZ elimizden alınmıştır.
İŞSİZLİK rekor düzeye ulaşmış, yoksulluk halka “KADER” olarak aşılanmış ve çalışma hayatı köle düzenine dönüştürülmüştür.
Rant uğruna YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARIMIZ yağmalanmakta, HAYVAN HAKLARI YOK sayılmaktadır.
AHLAK ANLAYIŞIMIZ medya eliyle yok edilmektedir.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ dünya sıralamasında utanılacak düzeydedir.
Toplumun hayat damarlarından biri olan SANATA VE SANATÇIYA saldırılmakta, nitelikli insanlarımız yok edilmektedir.
 Bütün bunlardan sen de rahatsız oluyorsan, ülkemizi iç ve dış düşmanların işgali altında hissediyor, geleceğinden endişe duyuyorsan, BİL Kİ YALNIZ DEĞİLSİN!
ÇANAKKALE VE KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA omuz omuza mücadele eden Ata’larımız gibi bugün bizler de, kol kola yürüyerek dayanışma içinde olabiliriz.
"AMA BENİM ÜYESİ OLDUĞUM BİR PARTİM VEYA DERNEĞİM VAR" diyebilirsin. Olsun.  O dernek veya parti içindeki yerini terk etme. HALK DAYANIŞMASI İÇİN GEREKLİ VE ÖNEMLİ OLAN, SADECE SENSİN… 
UNUTMA Kİ, bu vatan 22 Haziran 1919 AMASYA TAMİMİNDE belirtildiği gibi “Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesini kabul ederek Atatürk'ün dediği ve yaptığı gibi, "BELLİ BİR AMAÇ ETRAFINDA BİLİNÇLİ VE AZİMLİ OLARAK BİRLEŞMENİN SARSILMAZ BİR GÜÇ OLDUĞU GERÇEĞİ" ile işgalden kurtarıldı.
Bugün, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'NİN, YENİDEN TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN AYNI AZİM VE KARARLILIKLA BİRLEŞEREK, SARSILMAZ BİR GÜÇ OLUŞTURMA ZAMANIDIR.
TÜRK MİLLETİ bunu bir daha başaracak istek, azim ve iradeye sahiptir.
Birbirimize sandığınız kadar uzak değil, çok yakınız. Tek yapacağımız şey, HALK DAYANIŞMASI dır.
Atatürk’ün gençliğe hitabesinde belirttiği “Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!” dediği gün bugündür. 
BU ÇAĞRIMIZ, içinde bulunduğumuz karanlıklardan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİN IŞIĞIYLA KURTULMAK İÇİN, TÜM YURTSEVERLEREDİR.                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                     HALK DAYANIŞMASI- İZMİR
 
www.halkdayanismasi.com


HALKIN SESİ

Anayasamızın ve Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, hukukun adaleti sağlamadığı, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olma özelliği tartışılan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milli egemenliğimize ve cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkmak, her Türk vatandaşın görevidir. Bunun da yolu ilk önce insan, sonra millet olabilmekten geçmektedir. Millet olabilmek, milli değerlerde birlik ve beraberlik içinde olmak, Ata’mızın bizlere armağanı olan, egemenlik haklarımıza sahip çıkmak, devleti her alanda korumak ve kollamakla mümkün olacaktır. Onun için millet bilincinde birleşerek bütünleşmek için Halk dayanışmasını destekliyoruz ve katılıyoruz.
Mehmet Nazif Uyar
21.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI