TÜRKİYE BİR İÇ SAVAŞA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR

Türkiye hızla çağından kopuyor, yıldızı sönüyor ve bir hibrit ülke haline geliyor.

12.10.2016

TÜRKİYE BİR İÇ SAVAŞA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR

12 Ekim 2016 

Bütün Türkiye’de şiddetli bir gerilim yaşanıyor. Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı durmuyor, tersine Türkiye’nin 200 yıllık ilerici, modernleşmeci ve aydınlanmacı birikimine saldırmaya devam ediyor. Öyle ki, 15 Temmuz darbesinin yarattığı siyasal kriz ortamını bir fırsata çevirmeye çalışarak Cumhuriyetin kazanımlarını tasfiye etme operasyonunu derinleştiriyor. Bu operasyona uygun bir bölge jeopolitiği yaratmak için Ortadoğu’da Musul macerasına giriyor.
İktidar, Ortaçağ artığı bir zihniyetle İslamın dar, dışlayıcı, ilkel ve despotik bir yorumuna dayalı faşizan bir rejim kurmak için bütün koşulları zorluyor. Yaşamı mezhepçi bir kafayla düzenlemeye çalışıyor. Sünni mezhebinin en dar, gerici yorumu olan Arap-Vahabi anlayışını 21. yüzyıl Türkiye’sine giydirmeye çalışıyor. Bu anlayışın son çözümlemede Ortadoğu’da IŞİD, El Kaide, El Nusra gibi örgütleri yaratan İslamcılıktan farkının olmadığını bilmek gerekiyor.
***
Türkiye hızla çağından kopuyor, yıldızı sönüyor ve bir hibrit ülke haline geliyor. Ülke Pakistanlaşıyor. Toplumun büyük bir bölümü kendisini dışlanmış ve düşmanlaştırılmış görüyor. Ülkeyi ayakta tutan, toplumu taşıyan en gelişkin kesimlerinin yaşam tarzına müdahale ediliyor. İktidarın dayattığı yaşam tarzına karşı çıkanlar hakarete uğruyor. Geçen yüzyılın başında yaşanan ve ne yazık ki tamamlanamayan tarihsel hesaplaşma yeniden toplumu teslim alıyor. Ülke bölünüyor. Derin bir kültürel ve ideolojik parçalanma yaşanıyor. Çatışma bu parçalanma ekseninde büyüyor.

Toplumda dipten gelen, büyük bir gerilim ve öfke birikiyor. Türkiye şiddetli bir kapışmaya, bir iç savaşa doğru sürükleniyor. Bastırılan 15 Temmuz darbesi bile bu gerilimin şiddetli işaretlerinden birini oluşturuyor. AKP, iktidar olanaklarıyla rejim değişikliğini gerçekleştiremezse zor kullanacağını gösteriyor. Dinci bir rejim kurmak için her yol ve yöntemi kullanmayı göze aldığı anlaşılıyor.
***
Böyle bir iç savaşın mutlak gerçekleşeceğini söylemek mümkün değil, ama toplumsal ve siyasal gerilimin buraya doğru aktığını görmek gerekiyor. Çünkü Türkiye, aydınlanma ve modernleşme çizgisinde büyük sıçramalar gerçekleşmiş olmasına rağmen, daha ilk yıllarından itibaren Cumhuriyet’i kuran kadroların ihanetiyle karşılaştı. Bu ihanet, ülkeyi NATO üyeliğinden, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden geçirerek AKP gericiliğine teslim etti. Bu parti de 14 yıl içinde ülkeyi bir iş savaşın eşiğine getirip bıraktı.
***
Artık bu hesap kapatılmak durumundadır. Bundan kaçış yok. Türkiye bu gerilimle yoluna devam edemez. Ya İslami bir rejim tüm kurumlarıyla bu ülkede kurulacak ya da Türkiye, siyasal İslam’la, dincilikle ve mezhepçilikle hesaplaşmasını tamamlayacak. Bir ortalama alınarak da bunun üstesinden gelinemez, o eşik aşılmış durumda. AKP bu kapışmaya doğru gidişin farkında görünüyor. Bunun farkında olmayan ise sol. Solun büyük bir bölümünün uzunca süre liberal bir zihin kirlenmesi yaşamış olmasının bunda payı büyük. Liberallerin bir dönem entelektüel inisiyatifi ele geçirmiş olması ülke ve toplum için çok ağır bir tablo yarattı.
***
Bu gerici-faşist saldırıyı yenilgiyi uğratmak ise hiç zor değil. Çünkü, tarihin ilerleme dinamiğine karşı direnen Erdoğan-AKP iktidarı, sanılanın aksine en zayıf döneminden geçiyor. Türkiye’de cami cemaatinden başka desteği kalmayan, dünyada yalnızlaşarak neredeyse tecrit olan AKP iktidarı, Musul macerasından da tıpkı Suriye’de olduğu gibi ağır bir diplomatik ya da askeri yenilgi alarak çıkması kesin görünüyor.
Çare, bu tarihsel dönemeçte gereğini yapacak bir siyasal ve toplumsal hareket yaratmaktan, bu harekete önderlik edecek bir liderlik ve mücadele programı oluşturmaktan geçiyor.

Keskin Kalem

www.abcgazetesi.com


 


HALKIN SESİ

Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir. Mustafa Kemal Paşa
Ender Erdemil
12.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI