MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI ( ASİLLERDEN VEKİLLERE MEKTUP)

Yürürlükte olan Anayasamızın 6. Maddesi ile millete verilmiş olan ‘EGEMENLİK HAKKI’, milletin elinden alındığı takdirde, yüce Meclisin onurunu tartışmalı hale getirmiş olursunuz ki bu durumda, TARİH SİZİ AFFETMEYECEKTİR…

 

30.12.2016

Sayın Milletvekili,

Biz asillerin, siz vekilleri seçerken istediğimiz, anayasa değişikliği ve getirilmeye çalışılan ‘başkanlık’ sistemi değildi. Yurttaşlar olarak sizden, kendiniz için değil; bizim refah ve mutluluğumuz için çalışmanızı istemiştik. Oysa bugüne kadar bizlerin yaşantısını olumlu yönde değiştiren herhangi bir düzenleme yapılmadı. Bugün gündeme getirilen ve tartışılan konu;  AKP tarafından TBMM’ye sunulan ve MHP’nin de desteklediği ‘ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ’dir. Bu teklif ile sınırlı bile olsa, var olan egemenlik hakkımız,elimizden alınmaktadır.

Unutmayınız ki sizler, bugün HALKIN VEKİLİ olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesiniz. Bu nedenle öncelikli ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi bilmek ve de sorunlarımızı çözmek zorundasınız. TÜRK HALKININ huzur  ve güven içinde,  insanca yaşamaya ihtiyacı olduğunu görmek ve bunlara engel olan TERÖRÜ öncelikle gündeme alıp, her yönüyle bitirmek zorundasınız.

Türkiye Cumhuriyeti  için en büyük tehlike ve tehdit  olan terör, her gün artan bir hızda tırmanırken, Türk Milletinin; ‘YENİ ANAYASA’ ya da, ‘TEK ADAM’ rejimi içingerekli değişiklik teklifine de ihtiyacı yoktur.

Sayın vekil,

         Bilindiği üzere bu teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildiği andan itibaren Anayasanın görev ve yetkilerini belirleyen maddelerine aykırı görev anlayışı ile yarattığı ‘FİİLİ DURUMUN, YASAL HALE GETİRİLMESİ’ için verilmiştir.

Cumhurbaşkanı  yarattığını ilan ettiği ‘FİİLİ DURUM’ ile “Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkileri aşmış, görevi olmadığı halde Başbakan yetkilerini kullanarak Anayasa’yı ihlal etmiş ve de etmeye devam etmektedir”…

Vatandaş olarak sizden isteğim; ‘ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİ’ tartışmak değil; yaratılan fiili durumdan hesap soracak çalışmalar yapmanızdır…

Fiili durumun, anayasal suç olduğu ve yapılması gerekenin,bunu yasal hale getirmek değil; fiili durumu yaratanların yargılanması olduğunu,  açık ve net şekilde kamuoyuna anlatmanızdır.

Sayın vekil,

Anlatınız ki, TÜRK HALKI bilsin;

Cumhurbaşkanının fiili durumu ile uğraşmak yerine TERÖRÜ bitirelim. Ülkemizde güven ve huzuru sağlayalım. Şehit haberleri gelmesin. Birlik ve beraberliğimizi, eskisinden daha güçlü kılalım.

Anlatınız ki,  TÜRK HALKI bilsin;

Bunların gerçekleşmesinin Cumhurbaşkanının fiili durumu ile ilgisi yoktur.

Anlatınız ki, HALK bilsin;

TÜRK MİLLETİNİN ‘YENİ ANAYASA’ ya da, ‘TEK ADAM’ rejimi için gerekli değişiklik teklifine de ihtiyacı yoktur.

Sayın Vekil,

Yürürlükte olan Anayasamızın 6. Maddesi ile millete verilmiş olan ‘EGEMENLİK HAKKI’, milletin elinden alındığı takdirde, yüce Meclisin onurunu tartışmalı hale getirmiş olursunuz ki bu durumda, TARİH SİZİ AFFETMEYECEKTİR…

 

Saygılarımla, 

Türk Vatandaşı

 

(İsim Soyadı)

 


HALKIN SESİ

Anayasamızın ve Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, hukukun adaleti sağlamadığı, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olma özelliği tartışılan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milli egemenliğimize ve cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkmak, her Türk vatandaşın görevidir. Bunun da yolu ilk önce insan, sonra millet olabilmekten geçmektedir. Millet olabilmek, milli değerlerde birlik ve beraberlik içinde olmak, Ata’mızın bizlere armağanı olan, egemenlik haklarımıza sahip çıkmak, devleti her alanda korumak ve kollamakla mümkün olacaktır. Onun için millet bilincinde birleşerek bütünleşmek için Halk dayanışmasını destekliyoruz ve katılıyoruz.
Mehmet Nazif Uyar
21.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI