''HER DEVRİM KENDİ KOŞULLARINDAN KAYNAKLANIR'' - Atatürk

Dışarıdan bir model getirerek, Türk Ulusunu emperyalizmin pençesinden kurtaracağını sananlar ya aymaz bir düşünce yoksunu ya da haindir.

27.06.2016

Dışarıdan bir model getirerek, Türk Ulusunu emperyalizmin pençesinden kurtaracağını sananlar ya aymaz bir düşünce yoksunu ya da haindir.

Emperyalizm ekonomide, siyasette, kültürde, dilde ve dinde bireyin ve toplulukların kendisine ve tarihine, toplumuna yabancılaşması sonuçlarını doğurur.

Liberalizm, kapitalizm nasıl bize Batı merkezlerinden dayatılan ithal toplumsal yönelimler ise yine kökü bizde olmayan Fransız Devrimi, Rus Devrimi, Çin Devrimi de kendi ulusal / siyasal koşullarında oluşmuş devrimlerdir. Tarihin orta yerinde Milli Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlamamızı sağlayan bir Müdafaa-i Hukuk Doktrini varken, kapitalizme karşı çıktığını 
iddia edip, bize alternatif olarak başka ülkelerin devrimlerini önerenlerin; Batı merkezli emperyalizme ülkemizi bağlayanlardan hiç bir farkı yok bana göre.

Küba, Vietnam, Laos, Kamboçya kendi koşullarında, kendi ülkelerinin işgal edilmesine karşı başarılı bir mücadele yürütmüş olabilirler.

Ancak kendi koşullarında, kendi ülkelerinde, kendi nesnel ve öznel koşullarında bu savaşı vermişlerdir.

Peki biz, "Düveli Muazzama" ( Büyük Cihan Devletlerine ) karşı kısıtlı olanaklarımızla bir milli kurtuluş mücadelesi vermedik mi? Verdik.

Bu Milli Kurtuluş Savaşı sonrası, emperyalizmden bağımsız bir Ulus Devlet kurmadık mı? Kurduk.

1923 - 1938 arasında kalan dönemde, ağır sanayi hamleleri, uçak fabrikaları, milli banka, milli eğitim kurumlarını kurmadık mı? Kurduk.

Peki bunu tamamen kendi olanaklarımız ve Atatürk'ün dahice olan Milli Stratejisi ve Milli "siyaseti" sayesinde yapmadık mı? Yaptık.

O zaman neden başka başka ülkelerden kurtuluş modeli devşirmeye kalkıyoruz?

Peki başka ülkelerden devrim modeli devşirir, bu model üzerinden bir program ortaya koyulursa ne olur?

Attila İlhan bakın bu konuda ne diyor.

"Devrim düşüncesini ulusal ve tarihsel gerçek içerisinde değerlendirmeyi bilmeyip de, ona buna maymunluk etmek 
diye aldın mı, bak nasıl mutfak düzeyinde bile rezil oluyorsun!" 

( Hangi Sağ, Yemek Faslı yazısı, s.33 )

Bu tespitten sonra fazla söze gerek var mı?

Mithat AKAR 


HALKIN SESİ

Cumhuriyet ilmen, fikren, bedenen yüksek seciyeli muhafızlar ister... Ne mutlu Türküm diyene!!!
Haluk CİĞERİM
09.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI