BU BİR REKLAM DEĞİL,UYARIDIR!

Gerçeklerden kaçarak karanlıktan kurtulamazsınız!

03.08.2016

BU BİR REKLAM DEĞİL, UYARIDIR!
DÜN BAŞINIZA GELENLER VE YARIN BAŞINIZA GELECEKLER


"Türkiye'de ve Dünyada konularında birer ilk olan Ortağın Çocukları ve Sivil Örümceğin Ağında kitaplarından sonra, onları tamamlayan "din" maskeli saldırının YÜZ YILLIK belgesi ZİFİRİ KARANLIKTA 1-2 kitabı da konusunda bir ilktir."
Adlar Dizinindeki 2525  adın pek çoğu size tanıdık gelecek, hayranlık duyduğunuz kişiler sizi şaşırtacak....

ZİFİRİ KARANLIKTA-1
İçten Çürüme - Cellad'ın Gecesi


Gerçeklerden kaçarak karanlıktan kurtulamazsınız!
"Din kurtarıcısı" maskesiyle öne geçenlerin pek çoğu, siyaset-ticaret ağında, azınlık milliyetçiliği oyununda birer aktördür. Devlet-lerini yıkarken bağımsızlığa, gelişmeye, özgürlüğe, kadınlara düş-manlaşır, yabancıların maşası olup çıkarlar; yurttaşlarına, dindaşla-rına, insanlığa zarar veren aygıta dönüşürler.
Sessizce değil! Göstere göstere,  bağıra çağıra, öldüre öldüre...
"Din adamları komitesi, Meclisi denetlesin." Tahran, 1908
"Yaşasın şeriat-ı Garra!.. Dinsiz zabitlere ölüm!" İstanbul, 1909
"Mustafa Kemal ve Kuvâ-yı Milliyye maskaraları... alçaklar ve hempalarının vücudlarını külliyen dünyadan kaldırmak beşeriyet için, Müslümanlık için bir farzdır!" İstanbul, 1919
Kürt-Arap Şeyhlerinin müritleri Cumhuriyete direndi:
"Ey Müslümanlar! Ne duruyorsunuz? Halife Abdülmecit hududa geldi. Sancak-ı şerif altında toplanalım, şeriat isteyelim!" Menemen, 1930
"Liseler kaldırılsın, ilkokullardan üniversiteye dek Arapça dersi zorunlu olarak konulsun. Liselerde mescit açılsın; ders saatleri namaz saatlerine göre ayarlan-sın." MTTB 1977
Necef'ten ve Kum'dan 3 örgütçü İmam Türkiye'ye gönderildi .
"İslam inkılabının bölgede zincirleme reaksiyon gibi yayılacağına inanarak ‘devrimi ihraç etme’ kararı aldık." Başbakan Hüseyin. Musavi. 1979
"İnkılabımızı bütün dünyaya ihraç edeceğiz." Rehber İmam Humeyni, 1979
"Laiklik dinsizliktir! Getirene lanet! Allahuekber, Humeyni Rehber!" Kayseri, 1979
"İslam Cumhuriyetini ve mücahit İran milletini örnek almanızı... zalim devletle-rinize olanca gücünüzle haddini bildirmenizi tavsiye ederim." Humeyni, 1988
Sonunda Türklerin aymazlığından yararlanan Cellad'ın kanlı gecesi baş-ladı.

ZİFİRİ KARANLIKTA-2
Demokrasi Tuzağı - Cellad'ın Zaferi

Gerçeklerden kaçarak karanlıktan kurtulamazsınız!

Rehber İmam “İslam Cumhuriyetinin yanına ‘demokratik’ kelimesini ekleyen her-kes bizim düşmanımızdır" demişti. Türkiye'dekiler ders almadılar; demokrasi kurulta-yıyla cihatçıların önünü açtılar.
Cihat erleri de aymazları uyandırmaya çalışanları öldürerek işe koyuldular: Rehber İmam'ın fetvasıyla Diyanete bomba atarak insanları yaktılar; Arabistan, Irak, Ürdün, Mısır, İsrail, Yugoslavya, Hintli, ABD görevlilerini, halktan insanları öldürdüler, yaraladı-lar. Türkiye'ye sığınan İranlı yurtseverleri akıl almaz işkencelerle öldürdüler.

1992'de "Türkiye'nin nasıl sarsıldığı görülecektir" dediler; bombayla insanları parçala-dılar; "Sakıncalı Piyade idi şimdi oldu sakıncasız piyade" diyerek kinlerini kustular. Üç hafta geçmeden 20.000 kişiyi topladılar; "İslamın hükmü yerine getirilecek, cezası uygulanacaktır" dediler. "Kahrolsun laik diktatörlük" haykırışlarıyla yüzlerce gösteri düzenlediler. "Biz Alevileri yakarız" demişlerdi ve öyle yaptılar. Tahran Büyükelçiliği önünde Atatürk maketini yaktılar : "TC'de İslamcıların zaferi Siyonizmin ilk yenilgisidir! Laiklik Siyonizmin gayrimeşru çocuğu! Laik-lik=Atatürkçülük=Siyonizm!" pankartını astılar. Önderleri Hoca, "Türkiye'de muhalefetteyiz, İran'da iktidarda" diyordu, sonunda Türkiye'de de başardılar.  Kum'dan yönetilen Kürt Hizbullahilerin önderi duruşma sırasında "Mahkemenin hakimi, polis müdürü, cezaevi müdürü, cezaevi savcısı, kesinlikle Gaffar Okkan'ın yanına gidecektir!" diye haykırdı.
Hintli Ahmed'in torunu Humeyn Köyünden Ruhullah'ın sözleri Türkiye'de yaşananları da özetliyor: "Bu bozukların birkaç bini açık alanlarda idam edilir, yakılırlar ve hikaye de böylece kapanır. Bu gibilerin gazete yayınlamaları yasaktır."

Türk egemen devlete karşı Batılı, Kuzeyli, Güneyli, Doğulu yayılmacılar koalis-yonu, ülkeyi karıştırıp kuşatırken Cellad zaferini kutluyor ve...


 


HALKIN SESİ

ATATÜRK çülük ve çağdaşlık ve laiklik adına Her türlü oluşumda ve eylemde ben de varım.
Halil İbrahim Yaşaroğlu
16.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI