ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İLE...

TBMM Anayasa Komisyonunda tartışılması gereken bu teklif değil, Anayasayı hiçe sayarak fiili durum yaratan ve ona destek vererek anayasal görevini aksatanlardan hesap sorulması ve onların yargılanması için görüşmelerin yapılmasıdır.

28.12.2016

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İLE…
H. Zeki SUNGUR
CHP’lilerin TBMM Anayasa komisyonunda görüşmelerde maddelere geçilmesini ‘usul tartışması’ açıp “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atarak engellemeye çalıştığı “Anayasa Değişiklik Teklifi”nin getirdikleri ve götürdüklerini bir önceki yazımda irdelemiştim. Şimdi ise götürdüklerinin rejim ve sistem açısından neler olduğunu, bu teklif ile TC Devletinin “Karşı Devrimle” nasıl ‘dönüştürüleceğini irdelemek istiyorum. Fikrimde değişiklik yok TBMM Anayasa Komisyonunda tartışılması gereken bu teklif değil Anayasayı hiçe sayarak fiili durum yaratan ve ona destek vererek anayasal görevini aksatanlardan hesap sorulması ve onların yargılanması için görüşmelerin yapılmasıdır.

*Bu teklif; Mevcut Cumhurbaşkanının kendi özeliklerinden ve amaçlarından kaynaklanan rejim değişikliğine ulaşmak için “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” anayasa hükmünün dışına çıkarak oluşturduğu fiili durumun, bir hukuk ve Anayasa tanımazlığın, anayasayı ihlalin sonucunun yasal hale getirilmesi için verilmiştir.

*Bu teklif; Bir başbakanın görevde bulunduğu bir sırada başbakanlığın ortadan kaldırılmasına ilişkin önergenin verildiği dünyadaki ilk örneğidir.

*Bu teklif; Son Padişah Vahdettin’in “Bir millet var koyun sürüsü… Buna bir çoban lazım. O da benim.” Sözlerinden 96 yıl sonra çoban olduğunu açıklayan CB T nin sürüye sahip olacağının ilanıdır.

*Bu teklif; 9uncu Başbakan Adnan Menderes’in TBMM de “siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz” sözlerinden 59 yıl sonra “Halife seçelim” çağrısı yapanların isteklerinin ürünüdür.

*Bu teklif; bir kişinin yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde topladığı, tümünün yetkilerine sahip olduğu kuvvetler ayrılığından, kuvvetler birliğine dönüşen bir sistem öngörmektedir.

*Bu teklif; Sistemin adına, ister “Cumhurbaşkanlığı sistemi”, ister “diktatörlük”, ister “padişahlık”, ister “sultanlık” deyin, “tek adam” yönetim sistemini getirmektedir.

*Bu teklif; TC Devletinin parlamenter sitemini yok ederek sistemi değiştirdiği gibi rejimi de değiştirmektedir.

*Bu teklif; Türk tipi kişiye özel başkanlık rejimidir.

*Bu teklif; TC Devleti Anayasasının ilk üç maddesinin yürürlükte olduğu ancak demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkesinin uygulanmasının askıya alınacağı malumun ilanıdır.

*Bu teklif; Cumhuriyetin Osmanlı Sarayından alıp millete ve onun seçtiği TBMM ne verdiği Egemenliğin, TBMM den Beştepe de ki Saraya geri verilmesidir.

*Bu teklif; “Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz” anayasa hükmünün tarih olduğunu ilan etmektedir.

*Bu teklif; 1947 yılında tek parti döneminde “Milli Şef, parti başkanı ve Cumhurbaşkanı” olan İsmet İnönü’nün teklifi ile kaldırılan ‘partili cumhurbaşkanı’ ve ‘tek parti dönemine’, Milli Şef’ten ‘Reis’e dönüşün ilanıdır.

**Bu teklif; “Demokrasi bizim için amaç değil araçtır, tren gibidir. Gideceğim yere kadar biner, istediğim yere gelince inerim” dediği trenden inme vaktinin geldiği ve demokrasiyi trende bırakacağı ara duraktır.

**Bu teklif; “Türkiye’nin yarınında artık Kemalizm’e ve Kemalizm benzeri rejimlere, sistemlere yer yoktur. Kemalizm’in yeniden kendini üretmesi söz konusu değildir.” Diyenlerin Erdoğanizm sistemine dönüşümünün ilanıdır.

**Bu teklif; ‘İleri, daha ileri, daha da ileri demokrasi’ diyerek anayasaya aykırı çıkardıkları kanunlarla, referandumlarda yaptıkları değişikliklerle Türkiye’yi tek adam idaresine ‘otokrat’ bir rejime dönüşümün son halkasıdır.

**Bu teklif; “Kanlı mı, kansız mı olacak” denilen karşı devrimin patlatılan bombalar, yok edilen canlar eşliğinde “Ya başkanlık ya kaos” diye manşet atanların kaosu dayatıp başkanlık senaryosunun orta oyununda ki son perdesidir.

**Bu teklif; “Bu düzen değişmeli, Bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin” diyen bugünün Cb danışmanlığını işgal eden şahsın hırs, nefret ve kinin geldiği son noktadır.

**Bu teklif; Terör örgütleri PKK ile çözüm sürecinde, FETÖ ile rant paylaşımında anlaşamayınca ‘kandırıldığını’ beyan edenlerin halkın kandırmak üzere hazırladıkları bir değişikliktir.

**Bu teklif; 1982 Anayasası askeri vesayeti getiren darbe anayasası diyerek yapılan 17 değişiklik, 2010 yılındaki referandumla tek parti vesayetine dönüşümle ile yetinmeyip 18ncisi ile tek adam vesayetini getirmektedir.

**Bu teklif; 2010 anayasa referandumun sonucunda “Türkiye için hayati risk ve tehlikelerle dolu karanlık bir döneme girildiğini” savunan, sonrasında “oturmuş, teamülleri yerleşmiş parlamenter sistemi yıkmak ve başkanlık kılıfıyla diktatörlüğe geçmek yenilikse, bırakın eskiden bakalım”, “Böyle giderse, sistem değişikliği ve yeni bir rejim nakli konusunda ısrar devam ederse, uyarıyorum Türkiye’de demokrasi rayından çıkabilecektir” sözleri ile sistem değişikliğine karşı çıkan MHP lideri Bahçeli’nin dönüşümünün resmidir.

***Bu teklif; Feto’nun yetiştirdiği “altın neslinin” eseridir. Bu neslin yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri ‘dindar ve kindar nesil’ ile bu sistem değişikliği ile yetinmeyip ileride ‘İslam Cumhuriyetine dönüşecek’ bir halkanın başlangıcıdır.

***Bu teklif; Cumhurbaşkanına vekâlet edecek makam olarak TBMM Başkanı olarak seçilmiş kişiyi değil, Cumhurbaşkanının atayacağı yardımcısını öngörerek atanmışın emrinde seçilmiş parlamentonun olacağı bir sistemdir.

***Bu teklif; Bakanlar kurulunu Beştepe’nin memurlar kuruluna, bakanları da kendine bağlı kurum ve kuruluşları yürüten birer “sekreter” konumuna dönüştürmektedir.

****Bu teklif ile TC Devletinin, eğer TBMM de kabul edilirse Salası okunacak, referandumda kabul edilirse tabutuna son çivisi çakılacaktır.

26.12.2016

H.ZEKİ SUNGUR


HALKIN SESİ

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye... Yaşasın Kemalist Devrim... Yaşasın Milli Birleşik cephe... Dövüşe, dövüşe yürünecek işin Türkçesi budur.
Gazanfer Eryüksel

© 2016 HALK DAYANIŞMASI