9 EYLÜL

Demokrasi, özgürlükler içerisinde çarelerin bulunabileceği rejimdir. Bu yüzden demokrasiye sahip çıkmak; korumak ve yaşatmak gerekmektedir.

08.09.2016

 
9 EYLÜL
Suay  KARAMAN      

 
94 yıl önce 9 Eylül 1922 tarihi, bağımsızlığı yok edilmek istenen bir ulusun emperyalizme karşı başarısını müjdeliyordu. Çünkü ülkemizi işgal eden emperyalist güçler, 9 Eylül 1922 tarihinde yurdumuzu terk etmek zorunda kalmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başarılan Ulusal Kurtuluş Savaşı, üç yüz yıldır dünyayı sömüren emperyalizmin yenilebileceğini gösterdiği gibi, sömürülen uluslara da örnek olmuştur. 
 
Ülkemizde kurtuluştan, kuruluş sürecine geçildikten sonra tam bağımsızlık, çağdaşlık, laik ve demokratik ülke olma yolunda asker ve sivil birlikteliğiyle büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, aydınlık için büyük yol alınmıştır. Ancak ne yazık ki Atatürk’ün ölümünden sonra, aydınlık karşıtları ortaya çıkmaya başlamış, etkisiz ve ufku dar yöneticiler yüzünden, ülkemizde karanlık kendini her alanda hissettirmeye başlamıştır. 
 
Yıllardır sürekli Atatürk’e, laik cumhuriyete, demokrasiye saldırı yapılmaktadır. 
İnönü’lerde, Sakarya’da, Dumlupınar’da dökülen kanlar boşa mı gitmiştir? 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistlere derslerini vermemeli miydik? 
Şanlı ordumuz “dağlarında çiçekler açan” güzel İzmir’i kurtarmamalı mıydı? 
Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma yolunda çağdaş bir ülke olarak ilerlememeli miydik?
 
Demokrasi, özgürlükler içerisinde çarelerin bulunabileceği rejimdir. Bu yüzden demokrasiye sahip çıkmak; korumak ve yaşatmak gerekmektedir. Üstelik bu, her yurttaşın en önemli görevidir. Bunun için, demokratik ve laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalmak ön koşuldur. Demokrasi yozlaştırıldığı zaman, çürüme kaçınılmaz olur. Çürüme sonucunda, tam bağımsızlığın yitimi gündeme gelir ve tekrar emperyalizmin kucağına düşmek zorunda kalınır.
 
94 yıl sonra ülkemizin, yeniden emperyalizmin kucağına itilmesinin üzüntüsünü yaşıyor ve işgal planlarına eş başkanlık yapılmasının utancını duyuyoruz. 94 yıl önce bağımsızlık için yaşananları bilmeyenlerin, öğrenmeyenlerin ya da özümseyemeyenlerin, günümüzde emperyalizmin maşası olduklarına tanık oluyoruz. 94 yıl önce ulusallık ve özgürlük için savaşan kahramanların, bugünlerde unutturulmak istendiğini, üzülerek görüyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan göz bebeğimiz, şanlı Türk Ordusu, özellikle AKP iktidarı ile birlikte etkisizleştirilmiştir. 
Bugün çeşitli bahaneler öne sürülerek, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle de, Türk Ordusu bitirilmektedir ve bu konuda toplumun sessizliği sürmektedir.
 
İzmir’in kurtuluşunun 94. yılında karanlıktan beslenenler, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktadırlar. Yıllardır Türkiye’de her türlü iç ve dış engellemeye karşın, aydınlanma için, çağdaşlaşma için büyük atılımlar yapılmıştır. Türkiye’de Atatürk’ün düşünce ve ilkelerini koruma ve yaymaya kararlı güçler vardır. Bu güçler bir araya getirilerek, mücadele için büyük bir kuvvet oluşturacaklardır. 
Oluşturulacak bu kuvvetlerin aydınlığı, karanlığın egemenliğine son verecektir. 


Kemalizm’in ilkeleri ve devrimleri de Türkiye Cumhuriyeti gibi sonsuza dek yaşatılacaktır, yaşayacaktır…


HALKIN SESİ

ATATÜRK çülük ve çağdaşlık ve laiklik adına Her türlü oluşumda ve eylemde ben de varım.
Halil İbrahim Yaşaroğlu
16.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI