AKLIN YOLU BİR!

Mustafa Kemal, biziz... Hepimiz, O'nun birer parçasıyız. Parçaları birleştirmeli ve ulus birliğini sağlamalıyız. Başka Kurtuluş yolu yoktur.

11.01.2018

 
 
                                                        AKLIN YOLU BİR!..
 
Tarih: 22 Haziran 2016/İZMİR
Halk Dayanışması Bildirisi

Ülkemize bir kâbus gibi çöken karanlıktan çıkış için bir yol bulmak zorundayız. Bunu yapamazsak, Osmanlı'nın son dönemini ve o dönemin acılı sonuçlarını, farklı biçimlerde de olsa yeniden yaşayacağız. Bu kez, yeni bir Mustafa Kemal bulamayacağız.
 
Mustafa Kemal, biziz... Hepimiz, O'nun birer parçasıyız. Parçaları birleştirmeli ve ulus birliğini sağlamalıyız. Başka Kurtuluş yolu yoktur.
Bu anlayışla;
 
● BAĞIMSIZLIĞIMIZ VE ULUSAL EGEMENLİK HAKKIMIZ için,
● Mezhep ve etnik ayrımcılığa karşı, ULUSAL BİRLİĞİMİZİ SAĞLAMAK için,         
● CUMHURİYET'İN KURUCU DEĞERLERİNİ koruyup geliştirmek için,
 EMPERYALİZME ve şehit sayımızı giderek artıran yurtiçindeki uzantısı TERÖR'e karşı mücadele etmek için,
● Yeni Anayasa dayatmasıyla, TÜRK KİMLİĞİNİ VE LAİKLİĞİ yok etme girişimlerini önlemek için,
● Başkanlık sistemi adıyla kişi egemenliğine dayalı REJİM  DEĞİŞİKLİĞİNE izin vermemek için,
● YARGIDAKİ SİYASİLEŞMEYİ durdurmak için,
 
● DİNİN SİYASETE ALET EDİLEREK halkın aldatılmasını önlemek için,
● YOLSUZLUKLARA ve YOLSUZLUKLARIN MEŞRULAŞTIRILMASINA karşı mücadele etmek için,
● BİLİMSEL VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM için,
● TARİH BİLİNCİMİZİ VE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜ yaymak için,
● CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZİN sağlanması için,
● İŞSİZLİĞİ kader olmaktan çıkarmak için,
● KADIN ve ÇOCUK istismarını önlemek için,
● YERALTI, YERÜSTÜ VE İNSAN KAYNAKLARIMIZIN, TOPRAKLARIMIZIN VE ŞİRKETLERİMİZİN talan edilmesini önlemek için,
● Medyanın yaydığı AHLAK bozulmasına karşı çıkmak için,
● SANATA ve SANATÇIYA baskıyı önlemek için,
● BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ için, mücadeleye atılıyoruz.
 
Amasya Tamimi’nde belirtildiği gibi "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır"…
 
 
 
Tarih: 09 Ocak 2018
Sine-i Millet Platformu 

 
Kamuoyuna; 

Ülkemizde siyasi kurumlar milli görevlerini yerine getirememektedir. 

İç ve dış politikada milli endişeler gittikçe umutsuzluğa ve çaresizliğe dönüşmüştür.

Türk Milleti kendisini ve egemenlik haklarını inkar eden siyasetlerden yorgun düşmüştür.

Siyasi ve ahlaki çürüme had safhadadır.

Umutsuzluk ve çözümsüzlüğün önüne set çekecek milli bir savunma hattı şarttır.

Cumhuriyetimizin toplumumuza kazandırdığı kişi hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak temel görev olarak önümüzde durmaktadır.

Vatanına, doğaya ve insanlığa karşı, ancak üreten özgür insanlar sorumluluklarını haysiyet ve saygınlık içinde yerine getirebilir.

Bir savunma hattı oluşturmak için erdemli,bölüşümcü ve eşitlikçi bir hareket olarak yola çıkıyoruz.

 

Biz Sine- i Millet platformu olarak;

Milletin varlığına ve vatanın bütünlüğüne dönük tehditlere karşı düşüncede ve siyasette bu savunma hattını kurmak için bir araya gelmeyi ve bu mücadeleyi Türk Milleti ile birlikte büyütmeyi, ahlaki ve vicdani olarak milli bir görev kabul ediyoruz.

 

Ahmet Yavuz
Arslan Bulut
Birgül Ayman Güler
Dilek Akagün Yılmaz
Mustafa Önsel
Nihat Genç

 

 

 

 

 

 


HALKIN SESİ

Anayasamızın ve Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, hukukun adaleti sağlamadığı, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olma özelliği tartışılan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milli egemenliğimize ve cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkmak, her Türk vatandaşın görevidir. Bunun da yolu ilk önce insan, sonra millet olabilmekten geçmektedir. Millet olabilmek, milli değerlerde birlik ve beraberlik içinde olmak, Ata’mızın bizlere armağanı olan, egemenlik haklarımıza sahip çıkmak, devleti her alanda korumak ve kollamakla mümkün olacaktır. Onun için millet bilincinde birleşerek bütünleşmek için Halk dayanışmasını destekliyoruz ve katılıyoruz.
Mehmet Nazif Uyar
21.07.2016

© 2016 HALK DAYANIŞMASI